Környezettanulmány Hátrrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához - formanyomtatvány

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához - formanyomtatvány

 


 

Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal kitölthető nyomtatványok:

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni.

P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (ÁNYK nyomtatvány)

K01 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (ÁNYK nyomtatvány)

Működési engedély iránti kérelem üzletköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához

ÁNYK: Általános nyomtatványkitöltő keretprogram elérhetősége

 

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

 
 

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásuk során.

2018. december 31-ig adóügyekben lehetőség volt arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartásra a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége (cégkapuja) helyett a gazdálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhelyét (korábbi elnevezéssel Ügyfélkapu) használja, és az adóhatóság is küldhette ezen tárhelyre a gazdálkodó szervezetnek címzett küldeményeit.

2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóság előtti elektronikus ügyintézésre és az elektronikus kapcsolattartásra - az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezetek személyes eljárása során - kötelezően és kizárólagosan elérhető hivatalos tárhely a cégkapu, így az érintett ügyfeleknek az adóhatósághoz címzett dokumentumaik, kérelmeik, bevallásaik beküldéshez és a részükre szóló hivatalos adóhatósági iratok letöltéséhez cégkapu tárhelyüket kell használniuk.

A cégkapu tárhely lehetőséget biztosít a hozzáférési jogosultságok kezelésére és egyes, a cégkapu használatához kapcsolódó beállítások elvégzésére, így ajánlott az adóhatósággal történő megfelelő elektronikus kapcsolattartás érdekében a tárhely által kínált beállítási lehetőségeket, hozzáférési jogosultságokat ellenőrizni, ugyanis adóügyekben az elektronikus kapcsolattartás során a cégkapu esetében is érvényesülnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 14. § (4) bekezdése szerinti kézbesítési szabályok.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy

c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetet meghatalmazottként természetes személy képviseli, úgy a képviselő KÜNY tárhelyét az adóügyek intézéséhez 2019. január 1-jétől csak akkor használhatja, ha a meghatalmazott képviselő olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, aki nem kötelezett cégkapu nyitására.

A 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek az adóhatósággal a kapcsolattartást és az ügyintézést továbbra is a KÜNY tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani, mely az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége.

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás 2019. január 1-jétől sem kötelező, ugyanakkor élhetnek ezzel a lehetőséggel, illetve a megfelelő elektronikus azonosítási módok segítségével igénybe vehetik az Általános Célú Elektronikus Kérelem Űrlap szolgáltatást (ún. e-Papírt), melyen keresztül szabadon szövegezett beadvány, valamint ahhoz csatolt dokumentum beküldésére van mód az önkormányzati adóhatóság felé. Az e-Papír szolgáltatás igénybe vételére kizárólag azon ügyekben van lehetőség, melyekre az önkormányzati adóhatóság nem rendszeresített ÁNYK űrlapot.

Az elektronikus kapcsolattartás megengedhetőségére, valamint az ügyfél által megadott hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre vonatkozó rendelkezés a Rendelkezési Nyilvántartásban tehető. Az elektronikus kapcsolattartásra irányuló ügyféli szándéknak tekintendő az is, ha az adózó beadványát, kérelmét elektronikus úton nyújtja be a KÜNY tárhelyén keresztül valamely erre a célra rendszeresített ÁNYK űrlapon, vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül Adóhatóságunkhoz, melyre tekintettel az eljárás során az önkormányzati adóhatóság is elektronikusan tart kapcsolatot.

 

 

Go to top