Köszöntöm Önöket Nemesgörzsöny honlapján!

Mindenekelőtt településünk lakossága és magam nevében is köszönöm, hogy érdeklődést mutat irányunkban, honlapunkon felkeresett bennünket. Igaz, ez még csak egy virtuális látogatás, de talán a személyes találkozás lehetőségét is megteremti.

Engedjék meg, hogy településünket pár mondatban figyelmükbe ajánljam.

Községünk Veszprém megye északi részén, Pápától 9 km-re ÉNY-ra a Kisalföld déli peremén, Tapolca patak mellett, a Marcal folyó és Séd patak tőszomszédságában a Pápa-Csorna vasútvonal mellett található.

Nemesgörzsöny és környéke már az Árpád-korban is lakott terület volt, de a korabeli feljegyzések 1344-ben még Gersen néven említik. 1544-ben nemesi birtokként jegyezték. Nemesgörzsöny történelmünk sötétebb időszakaiban sem néptelenedett el, köszönhetően a Marcal lápvilága által nyújtotta biztos menedéknek, ahova el lehetett bújni tatár, török elől és élőhelyet teremtett a bujdosók számára. Ennek köszönhetően a magyar lakosság más népek idetelepítése nélkül is mindig újra fel tudta építeni feldúlt otthonát. A 18. századig a falu határában két középkori település: Csajtorja és Királyfölde is állt.

A XX. Század közepén az addig közigazgatásilag külön településnek számító Alsó-, és Felsőgörzsöny, Nemesgörzsöny néven egyesült. A névválasztás a faluban élő jelentős számú kis-, és középnemesi családoknak köszönhető. Községünk a két faluból származó múltját településszerkezetében ma is őrzi, ennek köszönheti érdekes, 8-as alakzatát, és így fordulhat elő, hogy a 730 lelket számláló faluban két református templom is található.

A Református Egyházközség az Önkormányzattól bérelt ingatlanokban egyházi iskolát és óvodát tart fenn, melyek nevükben az innét elszármazott Vargha Gyulának és feleségének Szász Pólának állítanak emléket. Minőségi színvonalú oktatást, nevelést biztosítva a helyi és környező településekről átjáró gyerekeknek.

A település kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, amely ma is jelentősen befolyásolja a község életét. Egykor vízimalom is működött községünkben, melynek helyreállítása folyamatban van.
A más kenyérkereset után nézők a közeli városokban, mint pl. Pápa, Csorna, Szany, Tét találhatnak munkalehetőséget.

Önkormányzatunk anyagi támogatást nyújt a letelepedni vágyóknak.

1345663904 37Büszkeségünk a község focicsapata, mely a Pápa körzeti bajnokságban több alkalommal is szép sikerekkel örvendeztette meg a futballkedvelő lakosságot.
A futball mellett sakk és teke szakosztály is működik.
Településünk mindennapi nyugalmát a helyi Polgárőr Egyesület biztosítja.
Hagyományőrző Lovas Klub is színesíti palettánkat.

Turisztikai szempontból a településen fellelhető építészeti értékeken túl a vadászat és a horgászat érdemel említést. A közeli Szélmezői Tőzegtavak, a Rába és a tiszta vizű Marcal folyó sok horgásznak nyújt naponta pihenési és jó halfogási lehetőséget. A nemesgörzsönyi székhellyel működő Marcal-völgyi Sólyom Vadásztársaság gondos gazdája a vadállományának. Jelentősebb vadászható vadfajaink, a fácán és az őz, de említést érdemel a nyúl, a vaddisznó és a szarvas is.

Ez a pár sor természetesen csak felszínes, rövid bemutatása mindannak, ami nálunk a mindennapi életet jelenti. Kérem Önöket látogasson meg bennünket rendezvényeinken, ünnepeinken, de akár a dolgos mindennapokon is!

Szeretettel várjuk Önöket, családjukat!

Tatai László

polgármester

Go to top