Pályázatok

 

Nemesgörzsönyi Sportegyesület

Támogatási kérelem - be/SFP-80882/2024/MLSZ - 2024. 04. 08.

Támogatási igazolás kiállítása - ki/JH01-80882/2024/MLSZ - 2024.04.08

 

 


Szerecsenyi Sportegyesület

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása - be/SFP-73929/2024/MLSZ - 2024. 04. 02.

Támogatási kérelem - be/SFP-73929/2024/MLSZ - 2024. 04. 02.

 

Szerecsenyi Sportegyesület

Támogatási kérelem - be/SFP-63929/2023/MLSZ - 2023. 05. 03.

Támogatási igazolás kiállítása - ki/JH01-63929/2023/MLSZ - 2023.03.28.

 


Nemesgörzsönyi Sportegyesület

Támogatási kérelem - be/SFP-70882/2023/MLSZ - 2023. 02. 25.

Támogatási igazolás kiállítása - ki/JH01-70882/2023/MLSZ - 2023.03.21.

 


 

 


 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
KEMENESHŐGYÉSZ KÖZSÉGBEN
ÉS CSATLAKOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2020 | 08 | 05

 

199,60 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Kemeneshőgyész Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei. A pályázati forrást a kilenc önkormányzat két év alatt humánfejlesztésre, képzésekre, rendezvényekre és szervezetfejlesztési intézkedésekre fordította.

 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00096 azonosítószámú projektnek köszönhetően részesült támogatásban a kilenc önkormányzatból álló konzorcium, melynek vezetője Kemeneshőgyész, tagjai pedig Bakonykoppány, Egyházaskesző, Malomsok, Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Vanyola és Várkesző. A konzorciumi tagok a projekt keretében megvalósuló programokkal olyan kompetenciákat kívántak fejleszteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport tagjainak lehetősége nyíljon bekerülni a munkaerőpiacra, csökkentve ezáltal a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.

A projekt keretén belül mentor program került kialakításra, egyéni fejlesztési tervek segítségével, képzésekkel támogattuk a hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerőpiacra jutását. Különböző programok szervezésével erősítettük a kultúrák közötti párbeszédet, a helyi közösségek társadalomszervező erejét és a vidék megtartó képességét.

Sor került eszköz- és anyagbeszerzésre, a helyben maradást ösztönző szolgáltatások kialakítására, valamint átalakítási munkálatokra is.

Az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott támogatás összege: 199,60 millió forint.

 

További információ kérhető:

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth utca 107.

06-89-346-578

 

 

 

 

Zöldterületek karbantartásához szükséges
eszközbeszerzés Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett neve: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1922720814

Támogatás összege: 2.962.813 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt befejezési dátuma: 2020. július 8.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

2.962.813 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén élők számára az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele a településkép rendezettsége, a közterületek gondozottsága.
Önkormányzatunk is elkötelezettnek érzi magát az esztétikus, ápolt és gondozott települési környezet fenntartása, illetve az itt élők életminőségének javítása mellett, és ezért célul tűztük ki a zöld- és rekreációs területeink karbantartásához szükséges eszközbeszerzés megvalósítását.

A beruházás keretében 3 db kertrendezési eszköz beszerzése valósult meg:

  • 1 db AS-Motor AS 900 Enduro fűnyíró traktor
  • 1 db Husqvarna 525PT5S magassági ágvágó
  • 1 db Husqvarna LC247SP fűnyíró

A beruházásnak köszönhetően tehát új, a zöld- és rekreációs területeink hatékony karbantartását biztosító, korszerű és környezetkímélő technológiájú eszközökkel gazdagodott településünk; ezzel együtt jelentősen javul közterületeink gondozottsága, illetve a településkép rendezettsége, ami az itt élők számára az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 

Agrárlogisztikai centrum létesítése Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Projekt kódszáma: TOP-1.1.3-16-VE1-2017-00002

Projekt címe: Agrárlogisztikai centrum létesítése Nemesgörzsönyben

Megvalósítás időszaka: 2019.01.28-2020.12.31.

 

Pénzügyi adatok:

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 229 294 000 Ft,

Projekt elszámolható költsége 229 294 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

Projekt ismertetése:

Nemesgörzsöny kiváló természetföldrajzi jellemzőkkel rendelkezik. A település Pápa felől a 83-as úton, Csorna felől a 86-oson, továbbá Sárvár felől a 843, 8406-os alsóbbrendű utakon közelíthető meg.

A Kisalföld lábánál elterülő község a 2014-es, hivatalos KSH adatok alapján 733 fővel rendelkezik. A magyar nemzetiségűek aránya 90,6 %-ban van jelen a településen. A nyilvántartott álláskeresők aránya igen alacsony, mintegy 5,3 %. Az egyéni gazdaságok használatban lévő, saját tulajdonú földterülete 750 hektár, környezetéhez képest magas.

A település kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, mely ma is meghatározza gazdaságának jellegét. Négy nagyobb, illetve több kisebb mezőgazdasági vállalkozó is dolgozik, él a településen, valamint működik egy mezőgazdasági termelőszövetkezet is, ez a Kinizsi Pál MGTSZ. A lakosok jelentős hányada tehát a mezőgazdaságból él, azonban van egy-két egyéb, iparral foglalkozó vállalkozó is, mint pl. vadászat, erdőgazdálkodás, építőipar, bútoripar, fűrészáru gyártás (Veszprém megye hazánk egyik legerdősültebb megyéje, 34,3%, ezt csupán Nógrád megye előzi meg, 40,4%-kal).

A településen lakók jelentős hányada valamilyen formában a mezőgazdasághoz kapcsolódó ágazatban tevékenykedik. A megye egyébként is az egyik legjobb a munkanélküliségi adatok terén (8,9%), azonban ez települési szinten még inkább igaz. A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népességből mindösszesen 5,3%, a járási átlagnál (6,3%) jobb. A járás működő egyéni vállalkozásainak aránya a vállalkozásokból 62,5%, aminél a nemesgörzsönyi jelentősen jobb adatokat produkál: 75,0%.

Az önkormányzat jelentős hangsúlyt fektet a helyben működő vállalkozások, gazdálkodó szervezetek jó létére.

A településen jelenleg több mint 60, helyben bejelentett és többségében helyben tevékenykedő őstermelő és kistermelő található. A településhez tartozó, egy körjegyzőségen belüli, tehát vélhetően a megépülő bázis után arra szintén igényt tartó további hét településen összesen több mint 350 gazdaság működik.

Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 33,0, ami a pápai járásban található települési átlag alatti, azonban a településtől északra, nyugatra eső területekhez képest magasabb. A működő vállalkozások 75%-a egyéni vállalkozásnak minősül. Az ipari és szolgáltató tevékenységet végző cégek mellett a településen jelenleg megközelítőleg 60 állattartó és növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság működik. A településen és közvetlen környezetében működő gazdálkodó szervezetek tevékenységei a növénytermesztés és állattenyésztés majd minden ágára kiterjed. A település alapvető mezőgazdasági központi szerepet lát el a környéken. Ennek köszönhető, valamint a jó természetföldrajzi adottságoknak, hogy a környező települések bevonásával, mintegy 114 gazda részvételével termelői csoport is működik a TCS rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően. A földművelésügyi miniszter 42/2015. (VII. 22.) FM rendelete a termelői csoportok elismeréséről szóló rendeletében a TCS meghatározása alapján a termelői csoport az azonos termék vagy termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködése, amelyben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk önállóan végzett mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak. A 114 társult vállalkozás a térségben a minősített TCS-ék közé tartozik. Az e rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során az alábbi célokat kell megvalósítania:

a) a termelői csoportban tagsággal rendelkező termelők termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítása,

b) az áruk közös forgalomba hozatala, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását,

c) közös szabályok megállapítása a termeléssel, és különösen a betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozóan, vagy

d) egyéb, a termelői csoport által végezhető tevékenységek – különösen a vállalkozói és marketingkészségek – fejlesztése, valamint innovációs folyamatok megszervezése és előmozdítása.

A gazdák proaktivitásának köszönhetően a térségben előállított termények nincsenek teljességgel kiszolgáltatva a piaci változásoknak. A szoros együttműködés önkormányzat és gazdák között hívta életre ezt a projektet is. Ezáltal kitolható az az időszak, amely lehetővé teszi az áruk és termények jobb eladását. Mivel a megtermelt termékek és termények a szezonalitás függvényében alakulnak, mind mennyiségük, mind pedig értékesítésük szempontjából, a raktározási bázis megépülésével lehetőségük van nem a termékek és termények dömping időszakában eladni árujukat. A raktározás megnöveli a termékek és termények eltarthatóságának idejét, amire eddig a gazdáknak nem volt lehetősége.

Projekt indikátorai:

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 2020.12.31.-ig 40 db

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 2020.12.31.-ig 1 db

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten): 2020.12.31.-ig 41 db

 

Go to top