Pályázatok

Sajtóközlemény

 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
KEMENESHŐGYÉSZ KÖZSÉGBEN
ÉS CSATLAKOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2020 | 08 | 05

 

199,60 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Kemeneshőgyész Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei. A pályázati forrást a kilenc önkormányzat két év alatt humánfejlesztésre, képzésekre, rendezvényekre és szervezetfejlesztési intézkedésekre fordította.

 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00096 azonosítószámú projektnek köszönhetően részesült támogatásban a kilenc önkormányzatból álló konzorcium, melynek vezetője Kemeneshőgyész, tagjai pedig Bakonykoppány, Egyházaskesző, Malomsok, Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Vanyola és Várkesző. A konzorciumi tagok a projekt keretében megvalósuló programokkal olyan kompetenciákat kívántak fejleszteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport tagjainak lehetősége nyíljon bekerülni a munkaerőpiacra, csökkentve ezáltal a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.

A projekt keretén belül mentor program került kialakításra, egyéni fejlesztési tervek segítségével, képzésekkel támogattuk a hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerőpiacra jutását. Különböző programok szervezésével erősítettük a kultúrák közötti párbeszédet, a helyi közösségek társadalomszervező erejét és a vidék megtartó képességét.

Sor került eszköz- és anyagbeszerzésre, a helyben maradást ösztönző szolgáltatások kialakítására, valamint átalakítási munkálatokra is.

Az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott támogatás összege: 199,60 millió forint.

 

További információ kérhető:

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth utca 107.

06-89-346-578

 

 

 

 

Zöldterületek karbantartásához szükséges
eszközbeszerzés Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett neve: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1922720814

Támogatás összege: 2.962.813 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt befejezési dátuma: 2020. július 8.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

2.962.813 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén élők számára az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele a településkép rendezettsége, a közterületek gondozottsága.
Önkormányzatunk is elkötelezettnek érzi magát az esztétikus, ápolt és gondozott települési környezet fenntartása, illetve az itt élők életminőségének javítása mellett, és ezért célul tűztük ki a zöld- és rekreációs területeink karbantartásához szükséges eszközbeszerzés megvalósítását.

A beruházás keretében 3 db kertrendezési eszköz beszerzése valósult meg:

 • 1 db AS-Motor AS 900 Enduro fűnyíró traktor
 • 1 db Husqvarna 525PT5S magassági ágvágó
 • 1 db Husqvarna LC247SP fűnyíró

A beruházásnak köszönhetően tehát új, a zöld- és rekreációs területeink hatékony karbantartását biztosító, korszerű és környezetkímélő technológiájú eszközökkel gazdagodott településünk; ezzel együtt jelentősen javul közterületeink gondozottsága, illetve a településkép rendezettsége, ami az itt élők számára az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 

Agrárlogisztikai centrum létesítése Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Projekt kódszáma: TOP-1.1.3-16-VE1-2017-00002

Projekt címe: Agrárlogisztikai centrum létesítése Nemesgörzsönyben

Megvalósítás időszaka: 2019.01.28-2020.12.31.

 

Pénzügyi adatok:

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 229 294 000 Ft,

Projekt elszámolható költsége 229 294 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

Projekt ismertetése:

Nemesgörzsöny kiváló természetföldrajzi jellemzőkkel rendelkezik. A település Pápa felől a 83-as úton, Csorna felől a 86-oson, továbbá Sárvár felől a 843, 8406-os alsóbbrendű utakon közelíthető meg.

A Kisalföld lábánál elterülő község a 2014-es, hivatalos KSH adatok alapján 733 fővel rendelkezik. A magyar nemzetiségűek aránya 90,6 %-ban van jelen a településen. A nyilvántartott álláskeresők aránya igen alacsony, mintegy 5,3 %. Az egyéni gazdaságok használatban lévő, saját tulajdonú földterülete 750 hektár, környezetéhez képest magas.

A település kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, mely ma is meghatározza gazdaságának jellegét. Négy nagyobb, illetve több kisebb mezőgazdasági vállalkozó is dolgozik, él a településen, valamint működik egy mezőgazdasági termelőszövetkezet is, ez a Kinizsi Pál MGTSZ. A lakosok jelentős hányada tehát a mezőgazdaságból él, azonban van egy-két egyéb, iparral foglalkozó vállalkozó is, mint pl. vadászat, erdőgazdálkodás, építőipar, bútoripar, fűrészáru gyártás (Veszprém megye hazánk egyik legerdősültebb megyéje, 34,3%, ezt csupán Nógrád megye előzi meg, 40,4%-kal).

A településen lakók jelentős hányada valamilyen formában a mezőgazdasághoz kapcsolódó ágazatban tevékenykedik. A megye egyébként is az egyik legjobb a munkanélküliségi adatok terén (8,9%), azonban ez települési szinten még inkább igaz. A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népességből mindösszesen 5,3%, a járási átlagnál (6,3%) jobb. A járás működő egyéni vállalkozásainak aránya a vállalkozásokból 62,5%, aminél a nemesgörzsönyi jelentősen jobb adatokat produkál: 75,0%.

Az önkormányzat jelentős hangsúlyt fektet a helyben működő vállalkozások, gazdálkodó szervezetek jó létére.

A településen jelenleg több mint 60, helyben bejelentett és többségében helyben tevékenykedő őstermelő és kistermelő található. A településhez tartozó, egy körjegyzőségen belüli, tehát vélhetően a megépülő bázis után arra szintén igényt tartó további hét településen összesen több mint 350 gazdaság működik.

Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 33,0, ami a pápai járásban található települési átlag alatti, azonban a településtől északra, nyugatra eső területekhez képest magasabb. A működő vállalkozások 75%-a egyéni vállalkozásnak minősül. Az ipari és szolgáltató tevékenységet végző cégek mellett a településen jelenleg megközelítőleg 60 állattartó és növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság működik. A településen és közvetlen környezetében működő gazdálkodó szervezetek tevékenységei a növénytermesztés és állattenyésztés majd minden ágára kiterjed. A település alapvető mezőgazdasági központi szerepet lát el a környéken. Ennek köszönhető, valamint a jó természetföldrajzi adottságoknak, hogy a környező települések bevonásával, mintegy 114 gazda részvételével termelői csoport is működik a TCS rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően. A földművelésügyi miniszter 42/2015. (VII. 22.) FM rendelete a termelői csoportok elismeréséről szóló rendeletében a TCS meghatározása alapján a termelői csoport az azonos termék vagy termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködése, amelyben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk önállóan végzett mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak. A 114 társult vállalkozás a térségben a minősített TCS-ék közé tartozik. Az e rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során az alábbi célokat kell megvalósítania:

a) a termelői csoportban tagsággal rendelkező termelők termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítása,

b) az áruk közös forgalomba hozatala, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását,

c) közös szabályok megállapítása a termeléssel, és különösen a betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozóan, vagy

d) egyéb, a termelői csoport által végezhető tevékenységek – különösen a vállalkozói és marketingkészségek – fejlesztése, valamint innovációs folyamatok megszervezése és előmozdítása.

A gazdák proaktivitásának köszönhetően a térségben előállított termények nincsenek teljességgel kiszolgáltatva a piaci változásoknak. A szoros együttműködés önkormányzat és gazdák között hívta életre ezt a projektet is. Ezáltal kitolható az az időszak, amely lehetővé teszi az áruk és termények jobb eladását. Mivel a megtermelt termékek és termények a szezonalitás függvényében alakulnak, mind mennyiségük, mind pedig értékesítésük szempontjából, a raktározási bázis megépülésével lehetőségük van nem a termékek és termények dömping időszakában eladni árujukat. A raktározás megnöveli a termékek és termények eltarthatóságának idejét, amire eddig a gazdáknak nem volt lehetősége.

Projekt indikátorai:

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 2020.12.31.-ig 40 db

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 2020.12.31.-ig 1 db

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten): 2020.12.31.-ig 41 db

 

 

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósult meg az I. és II. világháborús emlékmű állítása Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett neve: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve és kódszáma: „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”

KKETTKK-CP-02

Projekt azonosítószáma: KKETTKK 2019/P02/331/3/002

Támogatás összege: 4.752.454 Ft

A projekt befejezési dátuma: 2019.03.25.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata „Világháborús emlékmű kialakítása Nemesgörzsönyben” címmel pályázatot nyújtott be, melyet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásra alkalmasnak ítélt és 4.752.454,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott hozzá. Önkormányzatunk további 150.000,- Ft önerőt biztosított a projekt megvalósításához.

A beruházás keretében egy új világháborús emlékmű kialakítása, állítása történt, mely az alábbi munkálatokat foglalta magában:

 • Terület előkészítés, alapozás;
 • 2 db gránit emlékoszlop faragása és elhelyezése;
 • Feliratok készítése, vésése;
 • Bronz dombormű elkészítése, felszerelése.

Bízunk benne, hogy az új emlékmű méltó helyet biztosít a világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet és megemlékezések számára, s ezáltal erősödik a közös értékeken, történelmen, valamint kultúrán alapuló magyar és európai identitás.

„A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.”

 

 

 


„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

 

 

 

Erő- és munkagépek beszerzése a "Marcaltő és vidéke" konzorcium komplex útkezeléséhez

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.
A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

 • az önkormányzati utak minőségének javítása;
 • a földrajzi mobilitás elősegítése;
 • az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;
 • az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;
 • valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

 • 1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 

A Tájékoztató letöltése (PDF)

 


 

 

 

 

Go to top