Pályázatok

 

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósult meg az I. és II. világháborús emlékmű állítása Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett neve: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve és kódszáma: „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”

KKETTKK-CP-02

Projekt azonosítószáma: KKETTKK 2019/P02/331/3/002

Támogatás összege: 4.752.454 Ft

A projekt befejezési dátuma: 2019.03.25.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata „Világháborús emlékmű kialakítása Nemesgörzsönyben” címmel pályázatot nyújtott be, melyet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásra alkalmasnak ítélt és 4.752.454,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott hozzá. Önkormányzatunk további 150.000,- Ft önerőt biztosított a projekt megvalósításához.

A beruházás keretében egy új világháborús emlékmű kialakítása, állítása történt, mely az alábbi munkálatokat foglalta magában:

 • Terület előkészítés, alapozás;
 • 2 db gránit emlékoszlop faragása és elhelyezése;
 • Feliratok készítése, vésése;
 • Bronz dombormű elkészítése, felszerelése.

Bízunk benne, hogy az új emlékmű méltó helyet biztosít a világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet és megemlékezések számára, s ezáltal erősödik a közös értékeken, történelmen, valamint kultúrán alapuló magyar és európai identitás.

„A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.”

 

 

 


„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

 

 

 

Erő- és munkagépek beszerzése a "Marcaltő és vidéke" konzorcium komplex útkezeléséhez

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.
A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

 • az önkormányzati utak minőségének javítása;
 • a földrajzi mobilitás elősegítése;
 • az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;
 • az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;
 • valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

 • 1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;
 • 1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 

A Tájékoztató letöltése (PDF)

 


 

 

 

 

Go to top