Agrárlogisztikai centrum létesítése Nemesgörzsönyben

Kedvezményezett: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata

Projekt kódszáma: TOP-1.1.3-16-VE1-2017-00002

Projekt címe: Agrárlogisztikai centrum létesítése Nemesgörzsönyben

Megvalósítás időszaka: 2019.01.28-2020.12.31.

 

Pénzügyi adatok:

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 229 294 000 Ft,

Projekt elszámolható költsége 229 294 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

Projekt ismertetése:

Nemesgörzsöny kiváló természetföldrajzi jellemzőkkel rendelkezik. A település Pápa felől a 83-as úton, Csorna felől a 86-oson, továbbá Sárvár felől a 843, 8406-os alsóbbrendű utakon közelíthető meg.

A Kisalföld lábánál elterülő község a 2014-es, hivatalos KSH adatok alapján 733 fővel rendelkezik. A magyar nemzetiségűek aránya 90,6 %-ban van jelen a településen. A nyilvántartott álláskeresők aránya igen alacsony, mintegy 5,3 %. Az egyéni gazdaságok használatban lévő, saját tulajdonú földterülete 750 hektár, környezetéhez képest magas.

A település kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, mely ma is meghatározza gazdaságának jellegét. Négy nagyobb, illetve több kisebb mezőgazdasági vállalkozó is dolgozik, él a településen, valamint működik egy mezőgazdasági termelőszövetkezet is, ez a Kinizsi Pál MGTSZ. A lakosok jelentős hányada tehát a mezőgazdaságból él, azonban van egy-két egyéb, iparral foglalkozó vállalkozó is, mint pl. vadászat, erdőgazdálkodás, építőipar, bútoripar, fűrészáru gyártás (Veszprém megye hazánk egyik legerdősültebb megyéje, 34,3%, ezt csupán Nógrád megye előzi meg, 40,4%-kal).

A településen lakók jelentős hányada valamilyen formában a mezőgazdasághoz kapcsolódó ágazatban tevékenykedik. A megye egyébként is az egyik legjobb a munkanélküliségi adatok terén (8,9%), azonban ez települési szinten még inkább igaz. A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népességből mindösszesen 5,3%, a járási átlagnál (6,3%) jobb. A járás működő egyéni vállalkozásainak aránya a vállalkozásokból 62,5%, aminél a nemesgörzsönyi jelentősen jobb adatokat produkál: 75,0%.

Az önkormányzat jelentős hangsúlyt fektet a helyben működő vállalkozások, gazdálkodó szervezetek jó létére.

A településen jelenleg több mint 60, helyben bejelentett és többségében helyben tevékenykedő őstermelő és kistermelő található. A településhez tartozó, egy körjegyzőségen belüli, tehát vélhetően a megépülő bázis után arra szintén igényt tartó további hét településen összesen több mint 350 gazdaság működik.

Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 33,0, ami a pápai járásban található települési átlag alatti, azonban a településtől északra, nyugatra eső területekhez képest magasabb. A működő vállalkozások 75%-a egyéni vállalkozásnak minősül. Az ipari és szolgáltató tevékenységet végző cégek mellett a településen jelenleg megközelítőleg 60 állattartó és növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság működik. A településen és közvetlen környezetében működő gazdálkodó szervezetek tevékenységei a növénytermesztés és állattenyésztés majd minden ágára kiterjed. A település alapvető mezőgazdasági központi szerepet lát el a környéken. Ennek köszönhető, valamint a jó természetföldrajzi adottságoknak, hogy a környező települések bevonásával, mintegy 114 gazda részvételével termelői csoport is működik a TCS rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően. A földművelésügyi miniszter 42/2015. (VII. 22.) FM rendelete a termelői csoportok elismeréséről szóló rendeletében a TCS meghatározása alapján a termelői csoport az azonos termék vagy termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködése, amelyben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk önállóan végzett mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak. A 114 társult vállalkozás a térségben a minősített TCS-ék közé tartozik. Az e rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során az alábbi célokat kell megvalósítania:

a) a termelői csoportban tagsággal rendelkező termelők termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítása,

b) az áruk közös forgalomba hozatala, beleértve az értékesítésre való előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását,

c) közös szabályok megállapítása a termeléssel, és különösen a betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozóan, vagy

d) egyéb, a termelői csoport által végezhető tevékenységek – különösen a vállalkozói és marketingkészségek – fejlesztése, valamint innovációs folyamatok megszervezése és előmozdítása.

A gazdák proaktivitásának köszönhetően a térségben előállított termények nincsenek teljességgel kiszolgáltatva a piaci változásoknak. A szoros együttműködés önkormányzat és gazdák között hívta életre ezt a projektet is. Ezáltal kitolható az az időszak, amely lehetővé teszi az áruk és termények jobb eladását. Mivel a megtermelt termékek és termények a szezonalitás függvényében alakulnak, mind mennyiségük, mind pedig értékesítésük szempontjából, a raktározási bázis megépülésével lehetőségük van nem a termékek és termények dömping időszakában eladni árujukat. A raktározás megnöveli a termékek és termények eltarthatóságának idejét, amire eddig a gazdáknak nem volt lehetősége.

Projekt indikátorai:

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 2020.12.31.-ig 40 db

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 2020.12.31.-ig 1 db

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten): 2020.12.31.-ig 41 db

 

Go to top