NEMESGÖRZSÖNY KÖZSÉG RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

HIRDETMÉNY ÉS MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (Kr.) 29/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017 (IX.10.) önkormányzati rendelete alapján kérem Nemesgörzsöny község településrendezési eszközei módosításának véleményezését.

A véleményezési szakaszra összeállított dokumentáció www.nemesgorzsony.hu címen érhető el, és tölthető le, illetve megtekinthető Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának hivatali helyiségében (8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.) munkaidőben.

Tájékoztatom továbbá a T. Partnereket, hogy a településrendezési eszközök módosítása tárgyában tartandó lakossági fórum

ideje és helyszíne: 2024. június 26.- 10 óra

 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Hivatala 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

Észrevételét az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen teheti meg.

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2024. július 11. (lakossági fórum után 15 nap)

 

Tatai László

polgármester

 


Körzeti erdőtervezési eljárás lezárása

Értesítés a Pápai körzeti erdőtervezési eljárás lezárásáról és az erdőterv határozat közhírré tételéről, közléséről

Dokumentum letöltése (PDF)

 

 


 

Ingatlanárverési hirdetmény - Nemesgörzsöny 082/8 hrsz. -  2024.05.21

Árverés részletes hirdetménye - PDF

  

 


HIRDETMÉNY

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre.

A mai nappal (2023. május 19.) az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére.

Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást.

 


 


 

Otthona nyáron is legyen biztonságban!

A Pápai Rendőrkapitányság óvatosságra inti az ingatlan tulajdonosokat a nyári vakáció alatt.

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat immár harmadik éve szervezi meg a nyári szünetre való készülődést kihasználva az „Európai Vagyonvédelmi Napot” 2022. június 15-én. A tagállamokon átívelő kezdeményezés célja, hogy az iskolai évzárók után, de még a nyaralások megkezdése előtt felhívja a figyelmet az otthonbiztonságra, valamint azokra a módszerekre, eszközökre, praktikákra, amelyekkel megóvhatjuk értékeinket. Annak érdekében, hogy a nyáron is biztonságban tudhassa otthonát, kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat!

Ne értesítse a világot arról, hogy elutazott!

A szabadságunk alatt készült képeket és az élményeinket ráérünk hazaékezésünk után megosztani. A közösségi média egyébként is komoly veszélyt jelent manapság. Anyagi helyzetünkről vagy napi rutinunkról egyaránt tudomást szerezhetnek a követőink. Túl sok információ közlésével sebezhetővé tesszük családunkat.

Találjon egy megbízható embert!

Ha elutazunk, kérjünk meg egy barátot, egy családtagot, egy szomszédot, hogy időnként ellenőrizze az otthonunkat! Ürítse a postaládánkat, távolítsa el az ajtóra tűzött értesítőket, nyisson ki néhány ablakot, húzza fel a redőnyöket néhány órára. Háza vagy lakása nem szúr szemet a bűnözőknek, mozgás van körülötte, azaz nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy Ön éppen huzamosabb időre elutazott.

Modern technológia

Aki szeretné tökélyre fejleszteni lakása védettségét, annak a távfelügyelethez bekötött riasztó a legjobb barátja. Hasznosak a különféle nyitásérzékelő riasztók, az időzíthető kapcsolók, amelyek az Ön távollétében felkapcsolják a villanyt vagy bekapcsolják a rádiót. Manapság már a biztonsági kamerák képét akár okostelefonjáról is ellenőrizheti, a lehetőségek rendkívül sokfélék.

Mit tehetünk még?

A betörők elsősorban a készpénzt és az ékszereket keresik. Könnyen megtalálják a lakásban elrejtett értékeket, az idejük azonban szűkös. Ha a falba vagy a padlóhoz rögzített, jó minőségű széf-ben tartjuk értékeinket, azok szinte biztosan megmenekülnek, ha betörők dúlják fel otthonunkat.

Bővebb információ: https://hazorzo.bunmegelozes.info

 


 

Pályázati felhívás

Foglalkoztatás: Mt. munkavállalói szerződéssel, határozott időtartamra, heti 30 órában

Foglalkoztatás időtartama: 2022. március 26-tól-2025. június 30 napjáig, határozott időre

Munkavégzés helye: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

Feladatkör meghatározása:

A község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása az állandó és egyszeri községi rendezvények szervezése és lebonyolítása - Adminisztráció - Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás- A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Egyéb, vezetői utasítás alapján a munkakörébe utalt feladatok teljes körű elvégzése.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú végzettség
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  • B kategóriás jogosítvány

Fizetés: megegyezés szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú végzettség, közigazgatásban szerzett gyakorlat

Pályázathoz csatolandó:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;

Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Közművelődési szervező” vagy személyesen a Hivatalban is leadható zárt borítékban.

Pályázati határidő: 2022. március 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 25.

Az állás betölthető: azonnal

 

 


Településkép védelmi rendelet módosításának egyeztetésre

Tisztelt nagyacsádi polgárok, egyházak, érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek!

Elkészült Településkép védelméről szóló rendelet tervezete, amelyet véleményezésre közzéteszünk Nagyacsád Község honlapján (www.nagyacsad.hu).

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Településképi Rendelet módosítás a veszélyhelyzet miatt a honlapon kerül ismertetésre. A rendelet módosítása központi jogszabályi előírások átvezetését tartalmazza.

A lakosság, az egyházak a bejelentkezett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek, (partnerek) a rendelettel kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek 2021. december 22-ig írásban a polgármesternek címezve, vagy elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Várjuk észrevételeiket a településképi rendelettel kapcsolatban!

Nagyacsád, 2021. december 1.

Tatai László
polgármester

 

Rendelettervezet (melléklet)

 


 


 


 


  A Kormányablakok nyitvatartás változása


TÁJÉKOZTATÓ
a választási plakátok kihelyezéséről

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet szerint: „A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.”


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerint


„144.§ (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

(4) Plakátot elhelyezni

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.”

Nemesgörzsöny, 2019. augusztus 23.

Novák Edit

aljegyző

 


 

Tájékoztató:

Nemesgörzsönyi Helyi Választási Bizottság választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  160.§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján a  jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolással állapítja meg. Sorsolás időpontja 2019. 09.09. (hétfő) 16 óra 15 perc, helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.


 

Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

mint a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

06 89 348 002; mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyiratszám: Ng/…………../2019 Tárgy: Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községek Helyi Választási Iroda vezetőjeként a Képviselő-testületek tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemenesszentpéter Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választás szerint telefonszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint: A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-ei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  • 100 lakosig 2 fő,

  • 1000 lakosig 4 fő,

  • 5000 lakosig 6 fő,

  • 10 000 lakosig 8 fő.

Békás lakosságszáma: 204 fő

Kemeneshőgyész lakosságszáma: 484 fő

Kemenesszentpéter lakosságszáma: 603 fő

Magyargencs lakosságszáma: 493 fő

Mezőlak lakosságszáma: 997 fő

Nagyacsád lakosságszáma: 657 fő

Nemesgörzsöny lakosságszáma: 658 fő.A határozat közzétételének módja Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségeinek hirdetőtáblán történő közzététel, valamint a Községek honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Határozatom a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 308. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ára, valamint 4. § c) pontjára.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §, 209. § (1), 2010. § (1) bekezdése biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 212. § (2) bekezdése tartalmazza.

Nemesgörzsöny, 2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

Közzététel napja:

2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Go to top